EN | МК
1 2 3 4
Јаболка за учениците и за професорите од Ресен Умно решение: Собирање на плодовите од технологијата Првиот брод за мониторирање на водите на Преспанското Езеро ја почна својата мисија Обновувајќи ја надежта за иднината на Преспанското Езеро

Што е ново

Hycos1.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sweden-signing28Jun12.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mekong2Rio-discussion.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mekong2RioPR.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


Повик за идентификување на идеи за мали инфраструктурни проекти од областа на заштитата на водите и животната средина во Преспа


Повик за идентификување на идеи за мали инфраструктурни проекти од областа на заштитата на водите и животната средина во Преспа


Проектот за заштита на Преспанското Езеро има за цел да воведе сеопфатни мерки со кои значително ќе се подобри еколошката состојба на Преспанското Езеро и неговата отпорност кон влијанијата од сливното подрачје. Општината Ресен го спроведува овој Проект благодарение на финансиската и техничката поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

 

Во рамките на Проектот предвидени се средства за поддршка на мали инфраструктурни проекти од областа на заштитата на водите и животната средина. Општи цели на овие проекти се:

 

1.   Одржливо користење на водните ресурси во сливот на Преспанското Езеро и заштита од нивно загадување

 

2.   Унапредување на животната средина, обновување на природните вредности и еколошки засновано уредување просторот

 

Со овој повик, на сите заинтересирани страни, им се овозможува да земат учество во идентификацијата на идеи за идните мали инфраструктурни проекти, врз основа на специфичните приоритети на заштитата на животната средина во регионот, подобрувањето на квалитетот на живот на локалното население и искористување на развојните можности на локално ниво.

 

Во оваа фаза, потребно е да се идентификуваат десет (10) мали инфраструктурни проекти, што во текот на наредните две години би се реализирале од страна на Проектот за заштита на Преспанското Езеро.

 

Повикот за идентификување на идеи за мали инфраструктурни проекти е отворен за следниве категории организации:

 

1.   Месни заедници на територијата на Општина Ресен

 

2.   Локални невладини и други граѓански организации регистрирани и активни на територијата на

Општина Ресен


Рокот за доставување на апликациите е 8 јуни 2015 година.

 

Целосниот повик со сите детали може да се најде тука.

 

Формуларот за пријава на проектна идеа може да се симне тука.


 

Пребарувај...

Loading

Огласи


Галерија

Корисни линкови