EN | МК
1 2 3 4
Јаболка за учениците и за професорите од Ресен Умно решение: Собирање на плодовите од технологијата Првиот брод за мониторирање на водите на Преспанското Езеро ја почна својата мисија Обновувајќи ја надежта за иднината на Преспанското Езеро

Физиографија

Сливот на Преспанското Eзеро е езерски басен на голема надморска висина  (околу 850 метри над нивото на морето),  кој ги вклучува меѓусебно поврзаните езера -  Малото Преспанско (47.4 km2) и Гoлемото Преспанско Eзеро (259.4 km2). Вкупната површина на езерата заедно со околните пошумени падини на планините Пелистер, Галичица, Мали и Тате, Варнунтас и Трикларио е 1.386 км2.


Поголемиот дел од регионот е класифициран како ридски и ридско-планински со стрмнина поголема од 32%. Регионот може да се подели на Преспанската Котлина и околните планини Баба, Илинска и Галичица. 

 

Пребарувај...

Loading

Огласи


Галерија

Корисни линкови