EN | МК
1 2 3 4
Јаболка за учениците и за професорите од Ресен Умно решение: Собирање на плодовите од технологијата Првиот брод за мониторирање на водите на Преспанското Езеро ја почна својата мисија Обновувајќи ја надежта за иднината на Преспанското Езеро

 • • намалување на притисокот врз екосистемот значително ќе го подобри здравјето и издржливоста на езерото.
  • Стотина фармери ќе научат поодговорни начини да го наводнат и наѓубрат нивното земјиште како и да се ослободат од земјоделскиот отпад.
  • Ќе бидат насадени илјадници дрва за борба против штетните ефекти на ерозијата.
  • Водоводниот систем ќе се подобри преку надградувања базирани на природна технологија
  • Ќе бидат воведени техники за рестортација на мочуриштата како да се исчисти најголемата притока на Преспанското езеро - Голема Река. Исто така ќе бидат зголемени и локалните капацитети за менаџирање и надгледување на средината.
  • За прв пат ќе биде воведен и систем за надгледување на езерото и служба за управување со современа лабараторија.
  • Овие подобрувања во сферата на земјоделството како и во управувањето со речното подрачје ќе ја стават под контролола еутрофикацијата.
  • Локалното население ќе добие почиста вода
  • Подобрениот квалитет на вода ќе привлече повеќе туристи
  • Локалните земјоделци ќе стекнат знаења за употребување на поодржливи методи во производството и ќе заштедат со употреба на органско ѓубриво.
  • Поретките и позагрозените видови кои живеат во езерото ќе добијат поголеми шанси за опстанок.
 

Пребарувај...

Loading

Огласи


Галерија

Корисни линкови