EN | МК
1 2 3 4
Јаболка за учениците и за професорите од Ресен Умно решение: Собирање на плодовите од технологијата Првиот брод за мониторирање на водите на Преспанското Езеро ја почна својата мисија Обновувајќи ја надежта за иднината на Преспанското Езеро

Користење на земјиштето

Околу 32% од сливното подрачје е покриено со шума (според ЕУ Корин проектот од 2000 година). Земјоделското земјиште опфаќа 27% од површината, од кои 16% се посадени. Останатите 41% се состојат од населби, патишта и неискористено земјиште.

Земјоделството игра значајна улога во смисла на вработување и економска одржливост. Над 60% од вкупното население на општина Ресен во моментов зависи од земјоделството, пред се од производството на јаболка. Најголемо учество во локалниот БДП има индустријата, вклучувајќи прехрамбена, текстилна, метална, индустрија со хартија, хемиска и градежна индустрија, воглавно претставени преку средни претпријатија. Во моментов нема значителна туристичка индустрија. 

 

Пребарувај...

Loading

Огласи


Галерија

Корисни линкови