EN | МК
1 2 3 4
Јаболка за учениците и за професорите од Ресен Умно решение: Собирање на плодовите од технологијата Првиот брод за мониторирање на водите на Преспанското Езеро ја почна својата мисија Обновувајќи ја надежта за иднината на Преспанското Езеро

Биолошки ресурси

Вегетацијата во сливот на Преспанското Езеро варира од подводни формации  и трски до џбунести предели со смреки и дабови, како и дабови и букови шуми, и од комбинирани широколисни дрвја со пасишта. Од фито-енолошка перспектива, присуството на ендемичната растителна заедница Лемнето-Спироделетум полириза алдровандетосум е најважно. Севкупно, постојат 1326 растителни видови во Преспа; 23 видови слатководна риба; 11 видови на водоземци; 21 вид рептили, повеќе од 42 видови цицачи меѓу кои се кафеавата мечка, волкот, видрата и дивокозата и над 260 видови на птици. Исто така, обезбедувајќи засолниште за над 90 видови на птици преселници, езерата се и дом на многу видови кои се официјално регистрирани како критично загрозени или ранливи. Меѓу нив е и Далматинскиот пеликан, една од најголемите летечки птици во светот која бара затскриени мочуришта за да изгради гнезда и да се испили а тука се наоѓа нивната најголема колонија  за размножување во светот. Најважната фауна е рибната, од која 80% се ендемични видови.

 

Пребарувај...

Loading

Огласи


Галерија

Корисни линкови